Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi

Aşgabat şäherindäki halkara ýolagçy awtomenzili

Sorag-jogap gullugy:
+993(12) 44-35-35


Şäherýaka ugurlary

№ 110Aşgabat – Ýaşlyk
№ 111Aşgabat – Gökdepe
№ 112Aşgabat – Gorjaw
№ 113Aşgabat – Yzgant
№ 114Aşgabat – Babarap
№ 115Aşgabat – Bugdaýly
№ 116Aşgabat – Änew
№ 117Aşgabat – Gämi
№ 118Aşgabat – Owadandepe
№ 119Aşgabat – Watan
№ 120Aşgabat – Hurmant
№ 121Aşgabat – Öňaldy
№ 122Aşgabat – Gämi Daça
№ 123Aşgabat – Kasamly Jülge
№ 124Aşgabat – Gäwers
№ 125Aşgabat – Ýaşyldepe
№ 126Aşgabat – Akdaşaýak
№ 127Aşgabat – Nyýazow
№ 128Aşgabat – Süýtçilik
№ 129Aşgabat – Parahat

Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi:
Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 126
Tel.: +993(12) 39-03-20
Faks: +993(12) 39-03-20
Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag önümçilik birleşigi:
Aşgabat şäheri, 1930 (Şors) köçesiniň 92-nji jaýy.
Tel.: +993(12) 76-01-48
Faks: +993(12) 76-01-48
E-poçta:
Halkara ýolagçy awtomenzili:
Dolandyryjy bölümi: +993(12) 44-35-30
Sorag-jogap gullugy: +993(12) 44-35-35
Dispetçer gullugy: +993(12) 44-35-31
Myhmanhana: +993(12) 44-35-49